האם יש דרגות שונות להרטבת לילה? – ד”ר קובי שגיא

הדרגות השונות בנושא הרטבה לילית נוגעות לתכיפות של ההרטבה. יש ילדים שמרטיבים בכל לילה ואחרים אחת לכמה לילות. כמו כן יש ילדים שנגמלו וחוזרים להרטיב בתכיפות, עקב סיבות אישיות שונות. הרטבת לילה  ילדים שאינם שולטים על השרירים הטבעתיים כלל, עושים פיפי במיטה בכל לילה מציין ד”ר קובי שגיא. הם ישנים מאד חזק, לא מתעוררים עקב… Continue reading האם יש דרגות שונות להרטבת לילה? – ד”ר קובי שגיא