כתיבה סמינריונית – כללים מנחים

כתיבה סמינריונית באתר סילבוס

האוניברסיטאות והמכללות השונות, מעבירות הנחיות פרטניות משלהן לגבי אופן הכנת עבודות סמינריון, אך כולן מבוססות על קווים כלליים שמשותפים לכל המוסדות להשכלה גבוהה.

כללים לכתיבת כתיבה סמינריונית

 • היקף העבודה יהיה בין 30-20 עמודים ובנוסף לכך יהיה עמוד הביבליוגרפיה, דף השער ודף תוכן העניינים.
 • ההדפסה בצבע שחור תתבצע משני צידי הדף בגופן ובמרווחים שפורטו, גודלם של הדפים יהיה 4 A.
 • לאורכה של העבודה יהיו פרקים ותתי פרקים בחלוקה ברורה.
 • משפטי קישור יחברו בין הפרקים, תתי הפרקים והפסקאות השונות.
 • בדף השער יירשם כל המידע על הסטודנט, שם החוג/ המסלול, שם המכללה, שם המרצה ומועד ההגשה.
 • בתוכן העניינים יירשמו שמות הפרקים באופן מדויק כמו בעבודה וכך גם תתי הפרקים והנספחים בצירוף מספרי העמודים הרלוונטיים.
 • כל פרק יתחיל בעמוד חדש ותתי הפרקים יהיו ברצף עם מרווח של שורה ביניהם.
 • המספור יודפס במרכזו של כל עמוד – בחלקו התחתון.
 • גם עמודי הביבליוגרפיה הם חלק אינטגרלי מהעבודה וימוספרו בהתאם.
 • אין להשתמש בצבעים או בעיצובים ובאיורים שאינם משויכים לעבודה.
 • אם קיימים גרפים, תרשימים או טבלאות, יש למספר גם אותם.
 • עבודות בתחום המחקר האיכותני והכמותי.

מבוא

המבוא מפרט את נושא העבודה והמטרה העומדת מאחוריה. מה חשוב בו בראייה המרחבית ומה הוביל את הסטודנט לבחור דווקא בנושא מרתק זה. 

שאלת המחקר תלווה בטיפול מקיף בנושא זה ותכלול סדר גודל של 30-20 עמודים. זו תהיה שאלה מקורית שתלטש את הידע המקצועי של הסטודנט. 

סקירת הספרות

זהו החלק התיאורטי של העבודה כולה הכוללת את הבחינה של הספרות כולל מחקר ועיון. בחלק זה יועבר ידע ספציפי אך באופן מקיף ביותר, כדי ליצור סקרנות אצל הקורא לקריאת העבודה כולה. ראו לדוגמה כתיבה סמינריונית באתר סילבוס!

Facebook
WhatsApp
Twitter
LinkedIn
Pinterest
גסן כבישי

גסן כבישי

גסן שירת בצה"ל כמהנדס מכונות, ומאמין שחשוב להנגיש את המידע לדור הבא.

יש מצב שאתם תתעניינו במאמרים הבאים...